Gymnasium Neu WulmstorfStundenplan 2017/18 Untis 2018
D-21629,E.-Moritz-Arndt-Str.20Gültig bis Herbstferien7.9.2017 19:10

6/3
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
1 8:00
8:45
Mat A215
Deu A215
Erd A215
Ver A215
Mus Mu2
2 8:50
9:35
Eng A215
Große Pause
3 9:55
10:40
Lat1. A215
Fra1 A217
Fra3 A108
Bio Ph2
Kun Ku01
Phy Ph1
Deu A215
4 10:45
11:30
Eng A215
10-min Pause
5 11:40
12:25
Spo. Sh2
Swi SW2
SwB SWB
Rel1. A115
WuN2 A215
Lat1. A215
Fra1 A217
Fra3 A108
Lat1. A215
Fra1 A217
Fra3 A108
Mat A215
Mittagspause
6 12:50
13:35
Spo. Sh2
Swi SW2
SwB SWB
Rel1. A115
WuN2 A215
Eng A215
Lat1. A215
Fra1 A217
Fra3 A108
Mat A215
7 13:40
14:25
DaF. A209
FDe. A207
FDe
FMa A115
8 14:30
15:15
9 15:20
16:05
10 16:05
16:50
Untis 2018         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
Gültig ab Montag: d. 04.09.2017